به گزارش خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: سهم دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از مقالات برتر تولید شده یکسان نیست و دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.پژوهشگران غالبا نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی خود را با شکل های مختلفی در نتایج پژوهشی خود درج می کنند و این مسئله فقط مختص پژوهشگران کشور نبوده، بلکه یک مسئله جهان شمول است. این گوناگونی و هزینه بالای یکدست سازی این نام ها باعث می گردد تا بدست آوردن آمارهای دقیق از پایگاه های استنادی نیازمند پردازش های اضافی باشد. پایگاه طلایه داران علم آی.اس.آی (ISI/ESI) نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل برای اعلام تعداد مقالات برتر دانشگاه ها، کل این مقالات به صورت مجدد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مورد پردازش قرار گرفتند.

دهقانی اظهار داشت: مقالات برتر (Top papers)به گروه اندکی از مقالات اطلاق می شود که تعداد استنادهای زیادی را دریافت کرده اند. این مقالات را مقالات یک درصد و یک دهم درصد برتر نیز می نامند که شامل مقالات پراستناد و داغ می شود. مقالات برتر به دو دسته مقالات داغ (Hot papers) و مقالات پراستناد (Highly cited papers) تقسیم می شوند. مقاله داغ به مقاله ای اطلاق می شود که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک دهم درصد برتر قرار گرفته است، در حالی که مقاله پراستناد در زمره مقالات یک درصد برتر قرار می گیرد. بازه زمانی برای محاسبه مقالات داغ دوماهه و برای مقالات پراستناد ده ساله است، بنابراین با توجه به متوسط تعداد استنادها در هر رشته، تمامی مقالات داغ، مقاله پراستناد نبوده و همچنین عکس این حالت نیز صادق است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: نویسندگان مقالات برتر لزوما در زمره نخبگان علمی قرار نمی گیرند.حدود11530 محقق از سرتاسر دنیا در 956 پژوهش برتر ثبت شده به نام جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته اند که فقط شامل محققان ایرانی نمی گردند و از این تعداد 1422 محقق متعلق به ایران و 10108 محقق مربوط به سایر کشورها هستند.

دهقانی تصریح کرد: مقالاتی که با مشارکت محققانی از چندین کشور انجام می شوند شانس بیشتری برای تبدیل شدن به مقالات برتر دارند، همچنین پژوهش های گروهینیز از وضعیت مشابهی برخوردارند. حدود44 مقاله از مجموع 956 مقاله برتر ایران به وسیله گروه های تحقیقاتی بین 1261 تا 3083نفر انجام شده و نیز 70 مقاله تولید شده حاصل فعالیت گروه های تحقیقاتی بین 10 تا 713 پژوهشگر بوده است. همچنین تعداد169 مقاله ماحصل مشارکت 5 تا 9 نویسنده بوده و 611 مقاله دیگر نتیجه فعالیت های پژوهشی 2 تا 4 نویسنده بوده اند. در نهایت،62 پژوهش نیز به صورت تک نفری هدایت شده است. غالب گروه های تحقیقاتی بزرگ از پژوهشگرانی از چندین کشور مختلف تشکیل شده اند.

وی افزود: هر چند لفظ مقالات برتر مصطلح است، اما مدارک مختلفی که در حوزه های علمی تولید می شوند، میتوانند به مقالات برتر یا مدارک برتر تبدیل شوند. شاید علت استفاده از لفظ مقاله برتر به این دلیل است که مقالات نسبت به سایر مدارک استناد بالاتری دریافت می کنند و همچنین مدرک غالب هستند. تحلیل مدارک برتر در سطح بین المللی نشان می دهد که 89% آنها را مقالات پژوهشی تشکیل می دهند. همچنین،11% از مقالات برتر شامل مقالات مروری می شود. تحلیل مدارک کشور نیز نشان می دهد که تعداد 853 مقاله پژوهشی و 103 مقاله مروری، مقالات برتر کشور را تشکیل داده اند.

دهقانی در ادامه افزود: به هر ترتیب تعداد مقالات کشور در طول سال های گذشته به طور مرتب افزایش یافته است.  به طوریکه بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاهطلایهدارانعلمآی.اس.آی (ISI/ESI) در تاریخ 31/6/94  در سال 2005 میلادی تنها تعداد 13 مقاله برتر در پایگاه استنادی ثبت گردیده است. تعداد این مقالات درسال 2011 میلادی به 89 و در سال 2012  میلادی به 111و در سال 2013 میلادی به 153 و در نهایت در سال  2014 میلادی به 245 مورد افزایش یافته است.بنابراین، بر اساس آمار موجود، پژوهشگران کشور باعث رشد 18 برابری مقالات برتر ( پراستنادو داغ) در 10 سال اخیر شده اند. همچنین از ابتدای سال 2015 میلادی تاکنون 68 مقاله برتر توسط نویسندگان کشور درپایگاه طلایه داران علم آی.اس.آی (ISI/ESI) به ثبت رسیده است.

سرپرست ISC گفت: بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه طلایه داران علم آی.اس.آی (ISI/ESI) از سال 2005 میلادی تاکنون (31/6/94) تعداد  956 مقاله برتربه نام جمهموری اسلامی به ثبت رسیده است. تعداد 196 مقاله برتر متعلق به دانشگاه های آزاد اسلامی و واحدهای وابسته می باشدکه البته در کلیه موارد مقالات ثبت شده می توانند با مشارکت سایر دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی داخلی یا خارجی انجام شده باشند.
دهقانی ادامه داد: در بین دانشگاه های پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، مازندران و علوم پزشکی بقیه الله دارای بیشترین تعداد مقالات برتر بوده ودر میان دانشگاه های جامع دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، مازندران، فردوسی مشهد، بوعلی سینا و شهید بهشتی دارای بیشترین تعداد مقالات برتر بوده اند. همچنین در بین دانشگاه های صنعتیدانشگاههای  صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی نوشیروانیبابل، صنعتی شیراز، خواجه نصیر طوسی، صنعت نفت، تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و صنعتی سهند بیشترین تعداد مقالات برتر را منتشر کرده اند.

فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور با حداقل دو مقاله برتر(ESI) 31/6/1394

نام دانشگاه/موسسه تحقیقاتی

تعداد مقالات برتر در هردانشگاه

دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

55

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

16

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

15

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5

دانشگاهعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاهعلوم پزشکی کرمان

4

دانشگاههای علوم پزشکی شیراز،کردستان و زاهدان

3

دانشگاههای علوم پزشکی اراک، زنجان، سمنان، قزوین و علوم بهزیستی و توانبخشی

2

پژوهشگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

58

انستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

10

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی

5

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، جهاد دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان

4

پژوهشگاه مواد و انرژی

3

پژوهشکده علوم بهداشتی (جهاد دانشگاهی)،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، مركز تحقیقات نجوم و اختر فیزیك مراغه، مرکز مشاوره ژنتیک پزشکی مشهد (جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)، مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی، شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، سازمان زمین شناسی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

2


دانشگاه آزاد اسلامی( کلیه واحدهای مربوطه)

196

دانشگاه های جامع

دانشگاه تهران

57

دانشگاه تربیت مدرس

43

دانشگاه شیراز

35

دانشگاه تبریز

34

دانشگاه مازندران

32

دانشگاه فردوسی مشهد

30

دانشگاه بوعلی سینا همدان

21

دانشگاه شهید بهشتی

19

دانشگاههای پیام نور، شهید مدنی آذربایجان و رازی کرمانشاه

16

دانشگاه یاسوج

15

دانشگاه کاشان

14

دانشگاه سمنان

13

دانشگاه قم

12

دانشگاههای اصفهان و بین المللی امام خمینی (ره)

10

دانشگاه شهرکرد

9

دانشگاههای شهید باهنر کرمان، خوارزمی، یزد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

8

دانشگاههای الزهرا(س)، گیلان و تفرش

6

دانشگاههای ایلام، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4

دانشگاههای ارومیه، بیرجند، خلیج فارس ، زنجان، گلستان، کردستان، شاهرود، سیستان و بلوچستانومراغه

3

دانشگاههای دامغان، شاهد، دانشگاه غیر انتفاعی شمال و موسسه آموزش عالی مازیار

2دانشگاه های صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

92

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

83

دانشگاه علم و صنعت ایران

70

دانشگاه صنعتی اصفهان

68

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

59

دانشگاه صنعتی شیراز

23

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

16

دانشگاه صنعت نفت

15

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

9

دانشگاه صنعتی سهند

8

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

6

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صنعتی ارومیه و مجتمع آموزش عالی اسفراین

4

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

3

دانشگاه علوم و فنون مازندران